Bolyai János Általános Iskola

 

Az iskola 23 éve költözött az érdi lakótelep közepén található épületbe. Az intézmény két épületben működik, az Alsó utcai épületbe az 1-2. osztályos tanulók járnak, a központi épület ad helyet a 3. osztálytól 8. osztályig tanuló gyermekeknek. Jelenleg 28 tanulócsoport van, az SNI és a BTM kategóriába tartozó gyerekek számára fejlesztő foglalkozásokat tartanak.

A lassabban haladó gyerekekkel külön fejlesztő pedagógus, a beszédhibás gyerekekkel logopédus foglalkozik. A felzárkóztatás mellett nagyon fontos a tehetséggondozás is. Ennek jegyében az iskolában emelt óraszámú matematika és angol/német tanulócsoportok is vannak. Felmenő rendszerben a 2010/2011. tanévben indult a magyar-német két tanítási nyelvű program. Az idegen nyelv (angol/német) tanulását 3. osztályban, szakköri keretben kezdhetik meg tanulóink, melyet 4. osztálytól a tantervi követelményeknek megfelelően folytatnak. Ötödik évfolyamban indul az emelt szintű matematika és idegen nyelvi (angol, német) oktatás.

Délutáni foglalkozásokon (szakkörök, tehetséggondozó, és felzárkóztató foglalkozások, gyógytestnevelés, sport) tanulóink 70 %-a vesz részt. Tanév közben sítáborba, a nyári szünetben pedig a rendszeresen meghirdetett (alsós, angol nyelvi, német nyelvi, túra, horgász, könyvtári-közművelődési, matek, kézműves) táborokba jelentkezhetnek az itt tanuló diákok. Iskolai hagyomány a Bolyai-napok rendezvénysorozata és a Bolyai Gála.

Az iskola alapítványa – a Bolyai János Alapítvány – 1994 óta működik. Célja a gyermekek érdekeinek és igényeinek megfelelő programok támogatása mellett, környezetük minél szebbé, otthonosabbá tétele. A végzős diákok közül évente 20-30 % tanul tovább a Vörösmarty Gimnáziumban.

 

Honlap: http://www.bolyai.erd.hu/