Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

 

A több, mint hetvenöt éves múltra visszatekintő iskola, a Tusculanum városrészben található.

A „Közoktatási Intézmények beruházásainak támogatása” pályázat és az önkormányzat jóvoltából megvalósult az évek hosszú sora alatt megfogalmazott kívánság, az iskola teljes rekonstrukciója.

Az épület felújításával tanulóink a legmodernebb, az évszázad elvárásainak megfelelő körülmények között tanulhatnak. Az új külső a belső tartalom változását is eredményezte, hiszen tanulóinkat nyelvi laboratórium, könyvtár, digitális terem, informatika, természettudományi szaktanterem segíti a tanulásban.

Európai Uniós támogatással a 2009/2010-es  tanévben  bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, melyben az új tanulásszervezési eljárások, módszerek, projektek teszik változatosabbá a tanórákat. A projekt sikeres megvalósítását a fenntartási időszak követi.

Munkaközösségeink fontosnak tartják a hangos és néma, értő olvasás színvonalának emelését, a logikai gondolkodásra épülő oktatást, a kor elvárásait, melyben az informatika és az idegen nyelv oktatására helyeződik a hangsúly. Ezért már felső tagozaton csoportbontásban, a tehetségesebbeknek emelt óraszámban, heti 5 órában tanítjuk az idegen nyelvet.

A 2010/2011-es tanévtől Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése gimnáziumi tagozattal bővítette iskolánkat. Immár a kilencedik és tizedik évfolyamon két-két párhuzamos osztály kezdte meg tanulmányait a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban. A diákok  általános tantervű osztályokban emelt óraszámú idegen nyelv, illetve emelt óraszámú informatika oktatásban részesülnek.

Beszédhibás, beszédproblémákkal küzdő tanulóinkat logopédus felméri, fejleszti, tanulási nehézségekkel küszködő kisgyerekekkel fejlesztőpedagógus foglalkozik.

Kiemelten kezeljük a felzárkóztatást, hátrányok kompenzálását, valamint a tehetséggondozást. A gyermekek mozgásának javításával, testtartásuk fejlesztésével gyógytestnevelő foglalkozik.

Az intézmény helyi adottságát maximálisan kihasználva, a Gárdonyi tanuszodában szervezzük meg tanulóink úszásoktatását.

Szakköreink mellett önköltséges tanórán kívüli foglalkozások is várják a tanulókat.

Gyermekeink valóban a 21. századnak megfelelő körülmények között tanulhatnak.

 

Honlap: http://gardonyi.erd.hu/portal/