GYIK

  • A szaktanárok képzettségére vonatkozóan (természettudományos végzettség kérdésköre) arra, hogy milyen végzettségű tanár vehet részt a pályázatban, a továbbképzésben és a laborgyakorlatok levezetésében dr. Mile Orsolya elmondta, hogy külön képzettségi előírás nincs, a közoktatási törvénynek az általános szabályára kell figyelemmel lenni (17.§).
  • Óraadó tanár vagy nyugdíjas tanár részvétele lehetséges-e a pályázatban kérdésre azt a választ kaptuk, hogy ez lehetséges, amennyiben az intézmény ezt csak így tudja biztosítani.
  • Egy szaktanár részt vehet több uniós pályázatban is, de figyelembe kell venni minden TÁMOP projekt esetében az óraszámokat (egyszerre nem foglalkozhat két feladattal).
  • A helyettesítés díja a projekt terhére nem elszámolható költség.