Kezdőlap

 

 

Tisztelt Látogatónk!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint a TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosítószámú, „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” címet viselő nyertes pályázat Kedvezményezettjének képviselője köszöntöm Önt!

Számomra nagy öröm, hogy a természettudományos tárgyakat hosszú évtizedek óta kiemelkedő szakmai színvonalon oktató, és ennek megfelelő társadalmi elismertségnek örvendő érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium adhat helyet, és lehet szakmai motorja az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló, 21. századi követelményeknek megfelelő természettudományos laboratóriumnak, és az ahhoz kapcsolódó széles körű együttműködésen alapuló, összetett, értékes szakmai programnak.

Még nagyobb öröm számomra az, hogy a megvalósuló pályázat alapvető célja – az érdi és Érd környéki közoktatási intézmények partnerként való bekapcsolásával – az, hogy nemcsak a Gimnázium, hanem az érdi és környező települések diákjai is használói, haszonélvezői lehessenek majd a korszerű laboratórium által biztosított lehetőségeknek, így bővítve természettudományos ismereteiket, gyakorlati tudásukat. Természetesen a tanulók mellett a szakmai munkába bekapcsolódó, természettudományos területen dolgozó pedagógusok is kulcsszereplői a sikeres projektmegvalósításnak. Kívánom ezért, hogy a diákok mellett ők is hatékonyan, eredményesen tudják majd használni a projekt keretében kialakításra kerülő laboratóriumot, s szakmailag gazdagodjanak, profitáljanak a projekt szerves részét képező, a természettudományos közoktatás megújítását célul kitűző szakmai munkából.

A projekt minden résztvevőjének sikeres, eredményes munkát kívánok!

 

T. Mészáros András

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

 

 

 

Hanganyagok

 

Nyitórendezvény (mp3) :

 

Sajtótájékoztató (mp3) :

 

 

 

A projektről

 

 

Tájékoztató a pályázatról:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 7-én, 300.000.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/1 kódszámú pályázati felhívásra „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” címmel. Önkormányzatunk 2010. december 27-én értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítására 280.815.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium meglévő laboratóriumi épületszárnyának átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzésére is sor kerül. A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 8 érdi, 1 sóskúti és 1 diósdi közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Gimnázium épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti az érdi és Érd környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

A projekt 2011. április 1. napjával megkezdődött.

A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető és 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2011. április 1. napjával megtörtént.

A projekt támogatási szerződése 2011. április 11-én lépett hatályba.

A projekt nyitórendezvénye 2011. június 29-én került lebonyolításra a projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.

A projekthez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása részben már megtörtént, részben folyamatban van.

A természettudományos laboratórium kivitelezési munkálatai a nyár folyamán megkezdődtek, és várhatóan rövidesen befejeződnek. Reményeink szerint a közeljövőben megkezdődhet a laboratóriumi bútorok szállítása, elhelyezése, üzembe helyezése is.

 

A projekt célja:

Hosszú távú cél:

Érd Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú fejlődésének záloga az oktatás magas színvonalú biztosítása, a megfelelő iskolai végzettségű, piacképes tudással rendelkező lakossági összetétel elérése. E célok elérésének egyik kézenfekvő eszköze a jelenleg is sikeres természettudományos oktatás fejlesztése, intézményi együttműködések biztosítása.

 

Projektcélok:

•  21. századi követelményeknek megfelelő természettudományos laboratórium kialakítása, infrastrukturális és eszközrendszer kiépítése

•  Széles körű együttműködésen alapuló szakmai program kialakítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával

•  Az érintett szaktanárok előzetes felkészítése a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére, elméleti, módszertani és technikai szempontból egyaránt

•  A tanulók és a tanárok megismertetése a projekttanítás, csoportmódszer, digitális tanulási formák lehetőségeivel, egy széles körű, sok embert megmozgató programsorozat keretében

•  A szaktanárok és a diákok felkészítése a természettudományos kompetenciamérések bevezetésére

•  A program keretében megvalósuló bemutató órák magas színvonalának biztosítása, ennek érdekében digitális és papír alapú tananyagok biztosítása

•  A projekt megvalósítása során széles körű szakmai együttműködés kialakítása a hazai természettudományos oktatás képviselőivel, a program eredményeinek széles körben történő disszeminációja.

 

A projekt részletes szakmai tartalma:

•  A több mint 40 éve kiemelt természettudományos oktatást folytató érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, természettudományos laboratórium kialakítása:

- 2X20 fős egybenyitható laboratórium

- 40 fős várakozó helyiség

- 2 előkészítő

- 2 tanári dolgozószoba

- Vegyszerraktár

- Veszélyes-hulladék tároló .

•  A laboratórium teljes körű felszerelése modern kísérleti és szemléltető eszközökkel közel 100 millió forint összegben (többek között 2 db digitális tábla projektorral és notebookkal, digitális kamerák, fényképező gépek)

•  Szaktanárok képzése (44 fő):

- Korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetése - 44 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés)

- Digitális tábla használata - 22 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés)

•  Laborvezető és laboránsok alkalmazása, illetve képzése (1 fő laborvezető, 2 fő laboráns)

- Projektmódszer, csoportmódszer tanórai alkalmazása (30 órás továbbképzés)

- Digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása (30 órás továbbképzés).

•  Szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kidolgozása

- 48 különböző tematikára épülve

- kb. 4500 példányban sokszorosítva.

•  Digitális táblán bemutatható prezentációk (kb. 250 különböző tartalommal)

•  Bemutató órák, laborgyakorlatok

- több mint 700 tanóra /2 félév a partnerintézmények tanulóinak

- több mint 300 tanóra / 2 félév a Gimnázium tanulóinak

- tehetséggondozó foglalkozások.

•  Széles körű szakmai együttműködés kialakítása, az eredmények népszerűsítése

- 3 konferencia

- számos média megjelenés, információs anyag stb.

 

A projektben célcsoportjai:

•  A programban résztvevő nevelési-oktatási intézmények (több mint 1000 fő)

•  Az Ember a természetben és a Földünk-környezetünk műveltségterületének oktatását végző természettudományos végzettséggel rendelkező szaktanárok (44 fő)

•  A létrehozott laboratóriumban dolgozó laborvezető, laboránsok (3 fő: 1 fő laborvezető, 2 laboráns)

•  A szakmai disszeminációs rendezvényekbe bevont pedagógusok, kutatók, oktatók, szakmai szervezetek (több mint 500 fő)

•  Egyéb eszközökkel (pl.: hírlevél, honlap, digitális tananyagok, tájékoztatók, sajtómegjelenések, közvetlen kapcsolatfelvétel) jóval több ember elérése valósul meg.

 

A projektben résztvevő, együttműködő közoktatási intézmények:

•  Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola (Sóskút)

•  Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

•  Bolyai János Általános Iskola

•  Eötvös József Általános Művelődési Központ Általános Iskolája (Diósd)

•  Érdligeti Általános Iskola

•  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

•  Kós Károly Szakképző Iskola

•  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

•  Móra Ferenc Általános Iskola

•  Teleki Sámuel Általános Iskola

•  Vörösmarty Mihály Gimnázium.

 

A projekt megvalósításának időtartama:

A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.

A projekt megvalósításának kezdete: 2011. április 1.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2013. április 1.

Kötelező projektfenntartási időszak: a projekt zárásától számított 5 év.

 

A projektmenedzsment szervezet munkatársai:

Projektmenedzser: dr. Mile Orsolya

Pénzügyi vezető: Csongrádi Éva

Projektasszisztens: Kandra Viktória.

 

Közreműködő szervezet:

A projekttel összefüggésben Közreműködő Szervezetként az ESZA Nonprofit Kft. ( http://www.esza.hu ) jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

 

 

A Vörösmarty Mihály Gimnáziumról

 

 

Iskolánk Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának középiskolája. Az intézményben 54 tanár 24 osztályban 770 diákot oktat négy évfolyamos és nyolc évfolyamos képzési formában.

Az oktatás szaktantermi rendszerben folyik. Az audiovizuális eszközökkel felszerelt, jó kialakítású tantermeken kívül, könyvtár és olvasóterem , 3 természettudományos laboratórium , 2 számítógépterem és Internet hozzáférés segíti a diákok tanulását. Az épülethez iskolakert, sportudvar, tornaterem és kondicionáló terem tartozik. A 300 fős előadóterem igényes, kedvező színhelyet biztosít országos szakmai konferenciák, továbbképzések, kulturális rendezvények számára.
Az intézménybe felvételi vizsgával kerülnek a tanulók. Az idegen nyelvi, a matematika, a biológia, a kémia valamint a humán tagozatos tantervű osztályokban emeltszintű képzés folyik.

Az intézményben angol, német, francia, orosz és latin nyelv tanulására nyílik lehetőség. Felmérés után haladó vagy kezdő évfolyamszintű csoportokba kerülnek a jelentkezők. Az idegen nyelvek mellett csoportbontásban tanítjuk a matematikát, a számítástechnikát és a szabadon választott szaktárgyakat.

Az érdeklődő tanulók többféle szakkör, egyetemi előkészítő közül választhatnak. A könyvtár minden délután nyitva van, ahol az Internet is szabadon hozzáférhető.

Az intézményt színes diákélet jellemzi. Az iskolai diáksportkör keretein belül elsősorban az atlétika, a röplabda és kosárlabda szerepe jelentős. A természetjáró túrák népszerűsége évek óta változatlan.

Iskolánk az országos környezetvédelmi mintaiskola hálózat tagja, a természet- és környezetvédelmi nevelésnek több évtizedes múltja van.

Diákjaink évről-évre eredményesen szerepelnek a legrangosabb középiskolai tanulmányi versenyeken végzős tanulóink többsége felsőfokú oktatási intézményekben tanul tovább.

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ápolja a kapcsolatot a régebben végzett tanítványaival. A hatvanas évek második felében érettségizett diákok kezdeményezésére 1990-ben alakult meg az ÉRDI VMG Baráti Köre Egyesület, amely azóta is folyamatosan dolgozik iskolánk érdekében.

Az intézmény tevékenységét két alapítvány segíti:

 

Honlap: http://www.vorosmarty-erd.sulinet.hu/

 

 

 

 

A kialakításra kerülő természettudományos laboratórium

 

 

A 2011/2012-es tanévben kezdi el működését a TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosítószámú pályázat keretein belül megújuló természettudományos laboratórium a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, lehetőséget biztosítva kilenc érdi közoktatási intézmény és két környékbeli település általános iskolás, projektbe bevont tanulóinak és tanárainak, hogy a kor követelményeinek megfelelő körülmények között tarthassanak laboratóriumi foglalkozásokat.

A projekt nem csak infrastrukturális megújulásra ad lehetőséget. Sor kerül a természettudományokat oktató tanárok módszertani felkészítésére is akkreditált pedagógus továbbképzések formájában, melyek kiemelt célja a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetését segítő ismeretek elmélyítése, kibővítése. Külön figyelmet szentelünk az oktatásban egyre nagyobb teret nyerő digitális tábla használatának elsajátítására.

A megújuló laboratórium az általános és középiskolákban oktatott négy természettudományos tantárgy-kémia, biológia, fizika, földrajz-gyakorlati foglalkozásainak megtartására nyújt lehetőséget. A laboratóriumi foglalkozások egységes magas színvonalának biztosítása céljából - a tananyagfejlesztés keretein belül - a projektbe bevont szaktanárok közreműködésével kidolgozásra kerül a laborgyakorlatok tematikája, a bemutató, valamint az interaktív órák tananyaga. Ez a projektelem előírja továbbá szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kidolgozását is.

Nagy előrelépés történik az eszközrendszer megújítása, bővítése terén is. Olyan korszerű kísérleti és mérő eszközök állnak majd a tanulni vágyó diákok és tanáraik rendelkezésére, melyek lehetővé teszik a laboratóriumi gyakorlatok gyors, pontos, szakszerű lebonyolítását mindegyik természettudományos tantárgy vonatkozásában. Az új eszközök beszerzése a projekt összköltségének közel egyharmad részét teszi ki. A beszerzendő eszközök köre természetesen mind a négy természettudományos tantárgyat felöleli, a fizika egyes törvényeit szemléletesen bemutató modern berendezésektől kezdve, a tanári és tanulói munkát szolgáló magas minőségű mikroszkópokon, a kémiai kísérleteknél alkalmazott speciális készülékeken és a legkülönbözőbb biológiai metszeteken és modelleken keresztül a földrajz oktatását elősegítő eszközökig. Az eszközbeszerzés mindezek mellett természetesen kiterjed a XXI. századi természettudományos oktatáshoz nélkülözhetetlen interaktív eszközök (pl.: digitlis tábla) beszerzésére is.

Nyilvánvaló, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló mértékű fejlesztés elképzelhetetlen külön-külön mindegyik oktatási intézmény esetében, ezért fontos hangsúlyozni, hogy a megújuló laboratórium tizenegy oktatási intézmény oktató-nevelő munkáját segíti majd.

A tanulók és tanáraik szállítása saját iskolájukból a laborfoglalkozásokra autóbusszal történik. A hatékonyabb óraszervezés érdekében ahol lehetőség nyílik rá, a laborgyakorlatok tömbösített formában lesznek megtartva. A nagyobb terjedelmű laboratóriumi gyakorlatok lebonyolítását megkönnyítendő, egész napos laborhasználatra is lehetőség lesz.

A megújuló laboratórium két, egymástól leválasztható, egyenként húsz fő befogadására alkalmas helyiségből, a hozzájuk tartozó előkészítőkből, valamint egyéb helyiségekből áll majd (vegyszerraktár, veszélyes hulladék tároló, laboráns dolgozó). A partneriskolákból érkező tanulók részére egy negyven fő fogadására alkalmas, várakozó helyiség kialakítására is sor kerül. Itt lesz kialakítva az olvasó rész is, ahol az érdeklődő diákok a természettudományos folyóiratok és szakkönyvek kínálatából válogathatnak.

A projekt egyik fontos célja a természettudományos életpálya népszerűsítése, amit a munkaerőpiac jelenlegi igényei tesznek aktuálissá. Ennek meghatározó lépése lehet az érintett tantárgyak oktatási színvonalának javítása, a környezettudatos életmód kialakítása és annak népszerűsítése a felnövekvő nemzedék körében. Reményeink szerint a megújított természettudományos laboratórium és az abban zajló oktató-nevelő munka hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez.

Sok sikert és eredményes munkát kívánunk!

 

 

 

 

Partnerintézmények

 

 

Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola

 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola eredete 1752-ig vezethető vissza. A régi, sok hagyománnyal rendelkező intézmény komoly kötelezettséget ró pedagógusaira és tanulóira.

Sóskút egy soknemzetiségű kisközség . A különböző nemzetiségeknek viszonylag sokáig sikerült – sokszínűségükben is zártan – megőrizniük tradícióikat. Az ehhez való ragaszkodás mutatja a művészeti iskola azon törekvését, hogy a néptánc, népzene és kerámia tanszakokon ezek további áthagyományozódása megtörténjen. Az alapfokú művészeti intézmény ben művészeti nevelés és oktatás folyik, mely megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.

Az önkormányzat lehetővé tette, hogy más településekhez viszonyítva sokkal optimálisabban tudjunk megfelelő segítő-fejlesztő szakembereket alkalmazni oktatási intézményeinkben, s így a gyermekek helyben jussanak például pszichológushoz, logopédushoz, fejlesztő pedagógushoz, gyógytestnevelés órákhoz, sőt mozgássérült tanulónk a konduktív pedagógiai ellátást is részben helyben kaphassa.

Sóskúton is jelentkezik a lakosság magasabb kulturális igénye abban, hogy elvárja, megköveteli az iskola kulturáltságát. Önkormányzatunk ezt figyelembe véve alakítja a helyi iskolapolitikát. Ennek az iskolának egy már-már mitikussá emelkedett névadó személyisége van Andreetti Károly személyében, akinek nyomdokaiba lépve kötelességének érzi mindenki, aki a helyi oktatáspolitikában részt vesz, hogy méltó utódja legyen, hiszen szükségszerű, hogy egy kisközségben nemzedékek járnak ugyanabba az iskolába, s még élnek azok, akiknek hozzátartozóik Andreettit személyesen ismerték.

Az iskolát Andreetti Károly apja tervezte és építtette. Abban az időben ez az iskola volt a megye legnagyobb, legmodernebb és egyedüli emeletes iskolája. Névadónk az Iskola Gondnokság elnöki valamint az akkori Iskolaszéki elnöki tisztségét töltötte be. Gyakran hospitált és előfordult, hogy eltanácsolt pedagógusokat, akik nem feleltek meg magas mércéjének. Nem csak követelt, hanem mindent meg is tett az iskola felvirágoztatása érdekében, s meg is tehetett, hiszen sokat írhatnánk Andreettiről a bányatulajdonosról, a földbirtokosról, az építészről, az Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola tanáráról és rektoráról, az országos Rajztanárvizsgáló Bizottság elnökéről, jeles alapítványok kurátoráról, az Országos Ösztöndíjtanács tagjáról, híres művészek barátjáról, az országgyűlés felső házának tagjáról, és folytathatnánk a sort. Nem csoda, ha az iskoláztatási hagyományok nálunk is lakossági igényként jelentkeznek, s ezzel számolniuk kell azoknak, akik döntést hoznak iskolaügyben. Sóskút községének képviselőtestülete szem előtt tartja tehát azt, hogy az iskolaépület, a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre álljon ahhoz, hogy méltó utódokként oktassuk, neveljük a most felnövő generációkat. Ennek köszönhetően iskolánk egy gyönyörű, tágas parkban épült, melyben van hely a bővítésre. Amikor szükséges volt, akkor új szárnyat, új emeleteket húztak az eredeti épületre. Folyamatosan karbantartják és modernizálják, pályázatok útján és saját forrásból is fejlesztik évről évre.

Az eddigiekből nem derült ki, de intézményünk működési területe ugyan Sóskút nagyközség közigazgatási területe, de intézményfenntartói társulásban fogadja Pusztazámor község felső tagozatos korú tanulóit. Pusztazámoron tehát tagintézmény ünk van. Ott ugyanis csak 1-4. osztályig tudják megoldani a helyi iskoláztatást, azt is olyan módon, hogy ott szervezünk iskolaotthonos osztályt mindkét község tanulóinak, s a sóskúti gyerekek is oda járnak át, amennyiben ezt igénylik.

Művészeti iskolánk pedig telephellyel rendelkezik Diósdon, ahol alapfokú művészetoktatásban részesíti a jelentkező diósdi gyermekeket.

Felismerve a 21. század emberével szemben támasztott követelményeket illetve az oktatás beszállító piacának igényeit (szülők), bevezettük egyrészt az informatika oktatását 1. évfolyamtól, másrészt az idegen nyelv (angol) oktatását emelt óraszámban 1. évfolyamtól. Szakmailag vitatható kérdések ezek, de amióta szolgáltatjuk ezeket a lehetőségeket, azóta nem az a tendencia érvényesül, hogy a szülők áthordják más településre (főleg Érdre) gyermekeiket, hanem az, hogy a környező településekről (Érd, Tárnok, Biatorbágy) járnak át hozzánk gyermekek. Ennek köszönhetően sokkal gazdaságosabban működik iskolánk, és lehetőség nyílik csoportbontásokra is a hatékonyabb oktatás és nevelés érdekében.

Az idén elindult „humán profil” kialakítása, szintén olyan igényeket, szükségeket elégít ki, melyeket a térségben egyetlen általános iskola sem. A kezdeményezés lényege, hogy csoportbontásokban tanítjuk a magyar tantárgyat a matematikával, így minden tanulót saját képességeihez igazodva tudunk fejleszteni. Mivel nem egy elitképző szándék hozta létre a törekvést, melyben kizárólag a tehetséges gyermekekre koncentrálunk, hanem a fejlesztés is komoly része, szándékosan nem magyar tagozatnak nevezzük. A „humán profil” keretébe beépül a már eddig is működő sok program, feladat, mint a faluújság iskolai rovatának évente négyszeri megszerkesztése; az iskolában minden évben kialakított humán projektek például: A reneszánsz éve, Barangolás Európában, Történelmi barangolás Magyarországon; a névadónk tiszteletére megrendezett Andreetti-hetek, melyek alkalmával öt területi vetélkedő (Területi játékos humán felsős csapatvetélkedő, Területi angol verseny nem tagozatos 5-6. osztályosoknak, Területi ügyességi verseny, Területi játékos természettudományi alsós csapatvetélkedő, Területi amőba verseny) és számos iskolán belüli program, mint Autóverseny, Tolldaráló versíró verseny, Művésztanárok koncertje stb. Ezen kívül a falu kulturális életének aktív szervezője az iskola, hiszen nemzeti ünnepeinket is a művészeti iskola nívós műsora biztosítja a falu lakosságának. A falu határain túl terjeszkedve pedig már évek óta a Budaörsi kistérségi fesztivál szervezésében is kivesszük részünket, s gazdagítjuk egy Kistérségi rajz- és szavalóversennyel.

A „humán profil” keretén belül komoly versenyeztetés folyik, évi közel harminc humán versenyen mérettetnek meg diákjaink.

A humán vonal erősítése nem jelenti a reál arcél elhanyagolását. Tisztában vagyunk korunk kihívásaival, és minden lehetőséget megragadunk, hogy a reál jelleget is erősítsük. Ebben segítené iskolánkat ez az újabb lehetőség.

 

Sóskút, 2011-09-26.

Kuzselné Schóber Ágnes Igazgató

Honlap: http://iskola.soskut.hu/

 

 

 

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

 

Az iskola Érd város délnyugati peremén található, a beiskolázási körzetükben lakó általános iskoláskorú tanulók oktatását és nevelését látják el. Az iskolában a sportiskolai képzés folyik. A tehetséggondozás is igen fontos és eredményes területe az intézmény munkájának. Az elmúlt évek során számos, országos szinten is jegyzett szép eredménnyel büszkélkedhetnek az iskola diákjai, elsősorban birkózás, labdarúgás és tollaslabda sportágakban. Nyolcadikos tanulók angol és német nyelvből tesznek le alapfokú nyelvvizsgát. Az iskola számos versenyt rendez Érd és környékének tanulói számára a Batthyány - napok alkalmából. A sokarcú versenyeken nagyszámban vesznek részt a környék iskoláinak tanulói is (idegen nyelvű versenyek, rajz - és fotókiállítás, a reformkorról és a szabadságharcról szóló történelmi, irodalmi, képzőművészeti és zenei komplex vetélkedő, alsó tagozatosok matematikai levelezős versenye, stb.). Az elmúlt időszakban az intézmény igyekezett a szaktantermi rendszerüket is bővíteni (könyvtár, számítástechnika terem, ének - és kémia szaktanterem), valamint városi beruházásban megújult tornatermünk is.

 

Honlap: http://sportiskola.erdcenter.hu

 

 

 

Bolyai János Általános Iskola

 

Az iskola 23 éve költözött az érdi lakótelep közepén található épületbe. Az intézmény két épületben működik, az Alsó utcai épületbe az 1-2. osztályos tanulók járnak, a központi épület ad helyet a 3. osztálytól 8. osztályig tanuló gyermekeknek. Jelenleg 28 tanulócsoport van, az SNI és a BTM kategóriába tartozó gyerekek számára fejlesztő foglalkozásokat tartanak.

A lassabban haladó gyerekekkel külön fejlesztő pedagógus, a beszédhibás gyerekekkel logopédus foglalkozik. A felzárkóztatás mellett nagyon fontos a tehetséggondozás is. Ennek jegyében az iskolában emelt óraszámú matematika és angol/német tanulócsoportok is vannak. Felmenő rendszerben a 2010/2011. tanévben indult a magyar-német két tanítási nyelvű program. Az idegen nyelv (angol/német) tanulását 3. osztályban, szakköri keretben kezdhetik meg tanulóink, melyet 4. osztálytól a tantervi követelményeknek megfelelően folytatnak. Ötödik évfolyamban indul az emelt szintű matematika és idegen nyelvi (angol, német) oktatás.

Délutáni foglalkozásokon (szakkörök, tehetséggondozó, és felzárkóztató foglalkozások, gyógytestnevelés, sport) tanulóink 70 %-a vesz részt. Tanév közben sítáborba, a nyári szünetben pedig a rendszeresen meghirdetett (alsós, angol nyelvi, német nyelvi, túra, horgász, könyvtári-közművelődési, matek, kézműves) táborokba jelentkezhetnek az itt tanuló diákok. Iskolai hagyomány a Bolyai-napok rendezvénysorozata és a Bolyai Gála.

Az iskola alapítványa – a Bolyai János Alapítvány – 1994 óta működik. Célja a gyermekek érdekeinek és igényeinek megfelelő programok támogatása mellett, környezetük minél szebbé, otthonosabbá tétele. A végzős diákok közül évente 20-30 % tanul tovább a Vörösmarty Gimnáziumban.

 

Honlap: http://www.bolyai-erd.sulinet.hu/portal/

 

 

 

Eötvös József Általános Művelődési Központ Általános Iskolája (Diósd)

 

Diósdon 1713 óta folyik alapszintű oktatás. A régi iskola épülete jelenleg Kék Géza Közösségi Házként működik. Ma két épületben folyik tanítás. A kisiskolát 1958-ban adták át, 1985-ben újították fel. Az új épületet 1984-ben építették, melyben 2004-ben emeletráépítés és szintén felújítás történt.

Azóta 25 tanteremben működik az általános iskolai oktatás. A modern követelményeknek megfelelő iskolában magas színvonalú oktató munka folyik. Diákjaink rendszeresen részt vesznek a körzeti és megyei tanulmányi versenyeken, ahol szép eredményeket érnek el.

A sport és mozgás megszerettetése kiemelt pedagógiai céljaink közé tartozik. Ennek érdekében iskolánkban a heti 3 testnevelés órán kívül egyéb iskolai és egyesületi szervezésben is különböző sportágakat próbálhatnak ki gyerekeink (pl. kosárlabda, judo, kézilabda, labdarúgás, tánc).

A versenyképes tudás megszerzése érdekében szem előtt tartjuk az idegennyelv-oktatást is. Iskolánkban emelt óraszámban angol és német nyelven tanulhatnak diákjaink, amelyhez a rendszeresen megszervezett tanulmányutak jó anyanyelvi gyakorló környezetet biztosítanak.

Harmadik alkalommal pályáztunk az „Egész életen át tartó tanulás program” Comenius pályázatára, melyet ezúttal is sikeresen megnyertünk. Ezzel is segítjük tanulóinkat abban, hogy az idegen nyelvet használják és más népek kultúráját megismerjék.

Intézményünkben alapfokú művészeti oktatás is folyik. A százhalombattai Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett néptánc-tagozata működik iskolánkban.

A sóskúti Andreetti Zeneiskola különböző hangszeres oktatással színesíti iskolánk életét.

A tanórán kívüli foglalkozások között a fejlesztő és tehetséggondozó szakkörök széles palettája nyújt lehetőséget a szabadidő változatos eltöltéséhez.

Végzős diákjaink sikeresen felvételiznek a közeli budapesti és érdi gimnáziumokba és szakközépiskolákba. Közülük kiemelt helyen szerepel az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, mellyel szorosabb együttműködésre törekszünk. Ehhez ad segítséget a természettudományi laboratórium kialakításának és működtetésének projektje is, melynek segítségével tanulóink természettudományos és környezettudatos szemléletét tovább mélyíthetjük.

 

Honlap: http://www.diosdiamk.hu/

 

 

 

Érdligeti Általános Iskola

 

Az Érdligeti Általános Iskola két nagy múltú intézményből alakult 2011. július 10-én: az egyik a több mint 75 éves Széchenyi István Általános Iskola, a másik a 28 éves Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Mindkét intézmény jól bevált pedagógiai módszerekkel, programokkal, fejlesztésekkel alakította ki saját arculatát. Ezek ötvözéséből jött létre az új iskola, mely megtartotta mindazt, ami vonzó és sikeres volt a két iskola tevékenységrendszerében (egyénre szabott tanítási formák, a közösségi életre való nevelés, színes, változatos iskolai élet).

Alsó tagozatban iskola és előkészítő foglalkozások, fejlesztő csoport, tehetséggondozó szakkörök, művészeti napközi, erdei iskolai program működik. Nagy hangsúlyt fektetünk az olvasás megszerettetésére. A Könyvtárbarát iskola cím elnyerése is ezt támasztja alá.

A tehetséggondozást szolgálja az angol és német nyelv valamint az informatika oktatása az alsó tagozaton 3. ill. 4. évfolyamtól. Lehetőség szerint csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelvet és az informatikát, a technikát. Egy osztályunkban 1- től 8.évfolyamig angol-informatika oktatás folyik.

A felső tagozaton az emeltszintű angol, német, matematika-oktatás jelenti a képességek figyelembevételét. Szakkörök, sikeres tanulmányi és feladatmegoldó versenyek, hetedik év végén vizsgák, 8.évfolyamon felvételi előkészítők szolgálják a felvételikre való előkészületeket.

Nagy hangsúlyt fektet az iskola a természettudományi tárgyak korszerű oktatására, rendszeresen részt veszünk tanulmányi versenyeken és különböző vetélkedődön, látogatásokat szervezünk a Csodák palotája előadásaira.

Tanórán kívül úszás, sportfoglalkozások, társastánc, dzsessz - balett, idegen nyelv, kézműves foglalkozások, is vannak. Kihelyezett tagozata működik iskolánkban a Lukin László Zeneiskolának és a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézetnek is.

A közösségi élet szervezésében a jól működő Diákönkormányzat vállalja a fő szerepet ( bográcsozás, farsang, suli-buli, projektnapok,...).

Kiemelten foglalkozik az iskola a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal, részképesség zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésével, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésével, hiányosságainak pótlásával és felzárkóztatásával. Iskolánk segíti az autisztikus tünetekkel rendelkező, enyhe beszédfogyatékos, testi fogyatékos tanulók integrálását, fejlesztését. Az SNI tanulókat utazó logopédusok, gyógypedagógusok látják el, a BTM tanulókkal fejlesztő pedagógusaink foglalkoznak

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, egészségnevelésre és a természetvédelemre. Több napos tanulmányi kirándulások, erdei iskolai foglalkozások alkalmával az iskola igyekszik a tanulókkal megismertetni Magyarország nevezetes tájegységeit és nemzeti, kulturális értékeit. Az egészség - és környezeti nevelés érdekében külső partnerekkel közösen tevékenykedünk, közös pályázatokon veszünk részt.

A 2010/2011-es tanévben elnyertük az Ökoiskola címet. Ez a cím kötelez bennünket, hogy egyre többet tegyünk a környezetért, fordítsunk nagy hangsúlyt a fenntarthatóságra való nevelésre, zöldítsük iskolánkat, környékünket és a tantárgyainkat egyaránt. Folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket olyan partnerekkel, akik szívügyüknek tekintik a környezeti nevelés nemes feladatát.

Olyan tevékenységformák kaptak hangsúlyt, melyek kialakítják az igényt a tanulókban az önálló „zöld” iskolai programok szervezésére (pl. faültetés, virágosítás, hasznosanyag-gyűjtés, szemétszedés, kihívás napja, túrázás, természetjárás).

Az iskola végzős nyolcadikosai nagy számban választják továbbtanulások céljaként az Érdi Vörösmarty Gimnáziumot. Felkészítjük diákjainkat ezen iskola által szervezett tanulmányi versenyekre. Reméljük, az új iskola színeiben is sikeresek lesznek tanulóink ezeken a versenyeken.

 

Honlap: http://erdligeti.erd.hu/

 

 

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

 

A több, mint hetvenöt éves múltra visszatekintő iskola, a Tusculanum városrészben található.

A „Közoktatási Intézmények beruházásainak támogatása” pályázat és az önkormányzat jóvoltából megvalósult az évek hosszú sora alatt megfogalmazott kívánság, az iskola teljes rekonstrukciója.

Az épület felújításával tanulóink a legmodernebb, az évszázad elvárásainak megfelelő körülmények között tanulhatnak. Az új külső a belső tartalom változását is eredményezte, hiszen tanulóinkat nyelvi laboratórium, könyvtár, digitális terem, informatika, természettudományi szaktanterem segíti a tanulásban.

Európai Uniós támogatással a 2009/2010-es tanévben bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, melyben az új tanulásszervezési eljárások, módszerek, projektek teszik változatosabbá a tanórákat. A projekt sikeres megvalósítását a fenntartási időszak követi.

Munkaközösségeink fontosnak tartják a hangos és néma, értő olvasás színvonalának emelését, a logikai gondolkodásra épülő oktatást, a kor elvárásait, melyben az informatika és az idegen nyelv oktatására helyeződik a hangsúly. Ezért már felső tagozaton csoportbontásban, a tehetségesebbeknek emelt óraszámban, heti 5 órában tanítjuk az idegen nyelvet.

A 2010/2011-es tanévtől Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése gimnáziumi tagozattal bővítette iskolánkat. Immár a kilencedik és tizedik évfolyamon két-két párhuzamos osztály kezdte meg tanulmányait a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban. A diákok általános tantervű osztályokban emelt óraszámú idegen nyelv, illetve emelt óraszámú informatika oktatásban részesülnek.

Beszédhibás, beszédproblémákkal küzdő tanulóinkat logopédus felméri, fejleszti, tanulási nehézségekkel küszködő kisgyerekekkel fejlesztőpedagógus foglalkozik.

Kiemelten kezeljük a felzárkóztatást, hátrányok kompenzálását, valamint a tehetséggondozást. A gyermekek mozgásának javításával, testtartásuk fejlesztésével gyógytestnevelő foglalkozik.

Az intézmény helyi adottságát maximálisan kihasználva, a Gárdonyi tanuszodában szervezzük meg tanulóink úszásoktatását.

Szakköreink mellett önköltséges tanórán kívüli foglalkozások is várják a tanulókat.

Gyermekeink valóban a 21. századnak megfelelő körülmények között tanulhatnak.

 

Honlap: http://gardonyi.erd.hu/portal/

 

 

 

Kós Károly Szakképző Iskola

 

A Kós Károly Szakképző Iskola az erdélyi polihisztor nevét 1995-ben vette fel. A korábban 220.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 1955-ben jött létre. Az intézmény jelenlegi helyén 1973 augusztusa óta működik. Az iskola profilja az évtizedek alatt jelentősen megváltozott. Diákjaink szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamainkon tanulnak. A szakiskola 9. évfolyamán a szakmai alapozás, valamint az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, a 10. évfolyamon szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás zajlik. Az itt tanulók a szakképző évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat, ahol az elméleti képzés mellett korszerűen felszerelt iskolai tanműhelyeinkben, illetve vállalkozóknál sajátítják el a szakmai tudást. Négy, minden igényt kielégítő modern tanműhely áll az oktatás szolgálatában (irodai asszisztensek: 2 taniroda; villanyszerelők: villanyszerelő tanműhely; szakács és cukrász tanulók: tankonyha). Autószerelő tanulóink diagnosztikai szaktanteremben komputervezérlésű modern eszközök segítségével végezhetik el a szükséges műszaki méréseket. Jelenleg 9 szakmát oktatunk intézményünkben.

Szakközépiskolai évfolyamaink egyikén a 9. évfolyamtól kezdődik a szakmai orientáció, a 11. évfolyamtól pedig az OKJ-nak megfelelően elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás folyik. A sikeres érettségi vizsga után 2 éves szakmai képzés során szerzik meg a szükséges ismereteket. A további szakközépiskolai évfolyamokon érettségire felkészítés történik. Ezek egyikén a belügyi pályával rokonszenvező 9. osztályosok, a másikon – a fiatal felnőttek érettségire felkészítő nappali tagozatán – a már szakmával rendelkező diákjaink tanulnak.

Központi helyet tölt be iskolánk életében az iskolai könyvtár. A 45 nm-es könyvtárhelyiségben lehetőség van iskolai rendezvények, versenyek, könyvtárhasználati órák megtartására. Több mint 11.000 dokumentumot tartalmazó állományában a könyvek mellett 38-féle folyóiratból és számos elektronikus dokumentumból válogathatnak olvasóink. A helyiségben két számítógép segíti a kutatómunkát.

A Kós Károly Szakképző Iskola 2009 óta a Közép-magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszter, valamint a Corvinus TISZK tagja.

 

Honlap: http://kos.erd.hu

E-mail: kos@erd.hu

Cím: 2030 Érd, Ercsi út 8.

Tel.: 0623/365-531; 0623/365-501

 

 

 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

 

Iskolánkról minden olyan információ, ami tevékenységünket meghatározza, aktuális feladatainkat, programjainkat tartalmazza megtalálható a honlapunkon.

„ A mi sulink olyan, mint a Google. Mindent megtalálhatsz benne, ami érdekel!”, írják a tanulók.

Mivel a város legnagyobb általános iskolája, sok lehetőséget kell nyújtania az ismeretszerzésre (angol, német, informatika, könyvtá), a művészetekre (emelt szintű ének-zene oktatás, kórusok, zeneiskolai órák, koncertek, színjátszás, írói estek, Cimbora-rendezvények, képzőművészeti kiállítások, kézműves foglalkozások), a sportra (sportkörök, versenyek, túrák, korcsolyázás, gyógytestnevelés, sportnapok), szórakozásra (suli-buli, farsang, Kőrösi-napok, bolhapiac).

Az iskolai életet színesítik a Diákönkormányzat által kezdeményezett és szervezett programok.

Az 1992. óta működő Vincellér Alapítványunk minden olyan tevékenységet igyekszik támogatni, amelyben gyerekek vesznek részt.

Különösen szeretjük a hatalmas sportcsarnokunkat, a számítógépes termeinket, az interaktív táblás és a kísérletezős óráinkat, a sok muzeális tárgyat, ami díszíti termeinket, a sulirádió adásait, s „ időnként” a tanítási órákat is.

 

Honlap: http://korosi.erdcenter.hu/pub/korosi/hu/index.html

2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 19-21.

Tel/fax.: 06 23/376 523

 

 

 

Móra Ferenc Általános Iskola

 

A Móra Ferenc Általános Iskola sajátos nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott, autista) tanulókat szegregáltan nevelő - oktató általános iskola. A település egyetlen ilyen jellegű, 1975 - től önállóan működő intézménye, amely ellátja Érd és vonzáskörzetében lakó sérült gyermekeket. Az ide járó gyerekek több mint 40 % - a halmozottan hátrányos helyzetű. Az osztálylétszámok alacsonyak, az egyéni fejlesztést szolgáló habilitációs és rehabilitációs órák száma magas. A pedagógusok munkáját 6 gyógypedagógiai asszisztens segíti. A tanulási - , beszéd - , mozgásszervi - és pszichés problémák enyhítésére fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő és logopédus áll az intézményben rendelkezésre. Rászoruló tanulók lovas - terápiában is részesülhetnek. Az első három évfolyamon az anyanyelvi oktatás a Meixner-módszer szerint folyik. A készségtárgyak oktatása minden évfolyamon, a felső tagozaton pedig minden tantárgy oktatása szaktanári rendszerben történik. Rendelkezésre állnak: tornaszoba, klubszoba, tankonyha, könyvtár, számítástechnika, technika és ének szaktantermek. Több osztályfokon művészeti nevelés folyik. Minden évfolyamon van napközi otthon, délutánonként a gyerekek sportkörön és szakkörökön (Ügyes kezek, Ének – zene – tánc, Informatika) vehetnek részt. Az iskolában természetismeret tantárgy keretében kémiai - , fizikai - , biológiai ismereteket oktatnak. A földrajz önálló tantárgy. A tantárgyak oktatásához szükséges eszközök, felszerelések hiányosak, elavultak. Tanulók többségének sérüléséből adódóan, megismerése, gondolkodása konkrétumokhoz kötött, ezért a közvetlen szemléltetés kulcsfontosságú oktatásukban.

 

Honlap: http://moraiskola.erdcenter.hu/public/moraiskola/hu/index.html

 

 

 

Teleki Sámuel Általános Iskola

 

Az iskola több mint 80 éves múlttal rendelkezik, 1993 - ban vette fel a Teleki Sámuel nevét. 8 évfolyamos, évfolyamonként 2 - 3 osztállyal működő iskola. Az iskolában 1. évfolyamtól emeltszintű, emelt óraszámú oktatás folyik angol, német tantárgyakból.

Önköltséges tanfolyamok keretében a gyerekek úszást, karatét, táncot, futballt, néptáncot tanulhatnak. Az iskolában a városi művészeti iskolának a kihelyezett zenetagozata működik.

A tanulók tanórán kívüli tevékenykedtetésére is nagy gondot fordít az iskola: számítástechnika, internetes órák, kosár - , kézilabdaedzések, asztalitenisz, kerékpár túrák, kézműves - , ügyes kezek szakkörök, honismereti és szaktárgyi tehetséggondozó szakkörök műkődnek az iskolában. Rendszeresen tartanak íróolvasó találkozókat. Külföldi tanulmány utakat, erdei iskolát, nyári táborokat is szervez az intézmény.

6 éve nyerte el az ÖKO iskola címet, nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelmi nevelésre. Ennek keretében több közös programot szerveznek szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal.

Pályázati lehetőségeket kihasználva két éve vesznek részt az Iskolagyümölcs-programban.

Az iskolai alapítvány segítségével az utóbbi években jelentősen bővült az intézmény számítógépparkja, interaktív táblát vásároltak, környezetbarát játszó - és sportudvar, tornaszoba került kialakításra.

Az iskola névadójának tiszteletére a Teleki Napok keretében kerül megrendezésre: Teleki Kupa Városi Asztalitenisz verseny, Teleki Városi Földrajz verseny, különböző szaktárgyi versenyek, bemutatók, vetélkedők, túrák, kiállítások, az „Év Pedagógusa” díj odaítélése, a többet vállaló szülők munkájának elismerése (Teleki Emlékplakettel).

Az intézmény rendezi meg a városi helyesírási versenyt alsó tagozatosok számára, az 5 - 6. évfolyamosok városi anyanyelvi vetélkedőjét, valamint a városi számítástechnika vetélkedőt is.

Pedagógiai hitvallásuk: olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése.

 

Honlap: http://telekisuli.lapunk.hu/

 

 

 

 

Kapcsolat

 

 

Projektmenedzsment tagok elérhetősége:

 

dr. Mile Orsolya, projektmenedzser

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Pályázatelőkészítő, Kistérségi és Testvérvárosi Kapcsolatok Csoport

2030 Érd, Alsó utca 1.

Telefonszám: 23/522-391

Fax: 23/365-340

E-mail: omile@erd.hu

 

Csongrádi Éva, a projekt pénzügyi vezetője

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Közgazdasági Iroda, Költségvetési és gazdálkodási Csoport

2030 Érd, Alsó utca 1.

Telefonszám: 23/522-300/248

Fax: 23/522-392

E-mail: csongradi@erd.hu

 

Kandra Viktória, projekt asszisztens

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Pályázatelőkészítő, Kistérségi és Testvérvárosi Kapcsolatok Csoport

2030 Érd, Alsó utca 1.

Telefonszám: 23/522-383

Fax: 23/365-340

E-mail: kandra.viktória@erd.hu

 

 

A projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló intézmény elérhetőségei:

 

Geri Csaba, megbízott koordinátor

Vörösmarty Mihály Gimnázium

2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Telefonszám: 06-23/365-671, 06-23/367-229

Fax: 06-23/365-671, 06-23/367-229

E-mail: vmg-geri@freemail.hu

 

Homoki Árpád, természettudományos laboratórium vezető

Vörösmarty Mihály Gimnázium

2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Telefonszám: 06-23/365-671, 06-23/367-229

Fax: 06-23/365-671, 06-23/367-229

E-mail: homoki@vorosmarty-erd.sulinet.hu

 

 

Kedvezményezett elérhetősége:

 

T. Mészáros András, polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1.

Telefonszám: 23/522-313

Fax: 23/365-340

E-mail: polgarmester@erd.hu

 

 

 

Impresszum

 

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító számú, „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című pályázat – ÖNÁLLÓ INTERNTES HONLAP

 

Készült:
„A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító számú, európai uniós finanszírozással megvalósuló pályázat keretében.

 

Kiadó:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31
Telefonközpont: (06 23) 522-300
Ügyfélszolgálat: (23) 522-301
e-mail: onkormanyzat@erd.hu

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT infovonal: 06 40/638 638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

 

A projekt megkezdésének és várható befejezésének időpontja:

2011. április 1. – 2013. április 1.

 

Kedvezményezett:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt megvalósításának helye: Vörösmarty Mihály Gimnázium, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

 

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület.

Telefonszám: 06 1/272 42 50.

E-mail: eutamogatas@esza.hu

Honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu ; www.esza.hu

 

Webdesign:

Prestige Media Kft.