Kós Károly Szakképző Iskola

 

A Kós Károly Szakképző Iskola az erdélyi polihisztor nevét 1995-ben vette fel. A korábban 220.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 1955-ben jött létre. Az intézmény jelenlegi helyén 1973 augusztusa óta működik. Az iskola profilja az évtizedek alatt jelentősen megváltozott. Diákjaink szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamainkon tanulnak. A szakiskola 9. évfolyamán a szakmai alapozás, valamint az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, a 10. évfolyamon szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás zajlik. Az itt tanulók a szakképző évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat, ahol az elméleti képzés mellett korszerűen felszerelt iskolai tanműhelyeinkben, illetve vállalkozóknál sajátítják el a szakmai tudást. Négy, minden igényt kielégítő modern tanműhely áll az oktatás szolgálatában (irodai asszisztensek: 2 taniroda; villanyszerelők: villanyszerelő tanműhely; szakács és cukrász tanulók: tankonyha). Autószerelő tanulóink diagnosztikai szaktanteremben komputervezérlésű modern eszközök segítségével végezhetik el a szükséges műszaki méréseket. Jelenleg 9 szakmát oktatunk intézményünkben.

Szakközépiskolai évfolyamaink egyikén a 9. évfolyamtól kezdődik a szakmai orientáció, a 11. évfolyamtól pedig az OKJ-nak megfelelően elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás folyik. A sikeres érettségi vizsga után 2 éves szakmai képzés során szerzik meg a szükséges ismereteket. A további szakközépiskolai évfolyamokon érettségire felkészítés történik. Ezek egyikén a belügyi pályával rokonszenvező 9. osztályosok, a másikon – a fiatal felnőttek érettségire felkészítő nappali tagozatán – a már szakmával rendelkező diákjaink tanulnak.

Központi helyet tölt be iskolánk életében az iskolai könyvtár. A 45 nm-es könyvtárhelyiségben lehetőség van iskolai rendezvények, versenyek, könyvtárhasználati órák megtartására. Több mint 11.000 dokumentumot tartalmazó állományában a könyvek mellett 38-féle folyóiratból és számos elektronikus dokumentumból válogathatnak olvasóink. A helyiségben két számítógép segíti a kutatómunkát.

A Kós Károly Szakképző Iskola 2009 óta a Közép-magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszter, valamint a Corvinus TISZK tagja.

 

Honlap: http://kos.erd.hu

E-mail: kos@erd.hu

Cím: 2030 Érd, Ercsi út 8.

Tel.: 06 23/365 531;  06 23/365 501