Móra Ferenc Általános Iskola

 

A Móra Ferenc Általános Iskola sajátos nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott, autista) tanulókat szegregáltan nevelő‐oktató általános iskola. A település egyetlen ilyen jellegű, 1975‐től önállóan működő intézménye, amely ellátja Érd és vonzáskörzetében lakó sérült gyermekeket. Az ide járó gyerekek több mint 40 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Az osztálylétszámok alacsonyak, az egyéni fejlesztést szolgáló habilitációs és rehabilitációs órák száma magas. A pedagógusok munkáját 6 gyógypedagógiai asszisztens segíti. A tanulási‐, beszéd‐, mozgásszervi‐ és pszichés problémák enyhítésére fejlesztő- pedagógus, gyógytestnevelő és logopédus áll az intézményben rendelkezésre. Rászoruló tanulók lovas‐terápiában is részesülhetnek. Az első három évfolyamon az anyanyelvi oktatás a Meixner-módszer szerint folyik. A készségtárgyak oktatása minden évfolyamon, a felső tagozaton pedig minden tantárgy oktatása szaktanári rendszerben történik. Rendelkezésre állnak: tornaszoba, klubszoba, tankonyha, könyvtár, számítástechnika, technika és ének szaktantermek. Több osztályfokon művészeti nevelés folyik. Minden évfolyamon van napközi otthon, délutánonként a gyerekek sportkörön és szakkörökön (Ügyes kezek, Ének – zene ‐ tánc, Informatika) vehetnek részt. Az iskolában természetismeret tantárgy keretében kémiai‐, fizikai‐, biológiai ismereteket oktatnak. A földrajz önálló tantárgy. A tantárgyak oktatásához szükséges eszközök, felszerelések hiányosak, elavultak. Tanulók többségének sérüléséből adódóan, megismerése, gondolkodása konkrétumokhoz kötött, ezért a közvetlen szemléltetés kulcsfontosságú oktatásukban.

 

Honlap: http://moraiskola.erdcenter.hu/public/moraiskola/hu/index.html