Teleki Sámuel Általános Iskola

 

Az iskola több mint 80 éves múlttal rendelkezik, 1993-ban vette fel a Teleki Sámuel nevét. 8 évfolyamos, évfolyamonként 2‐3 osztállyal működő iskola. Az iskolában 1. évfolyamtól emeltszintű, emelt óraszámú oktatás folyik angol, német tantárgyakból.

Önköltséges tanfolyamok keretében a gyerekek úszást, karatét, táncot, futballt, néptáncot tanulhatnak. Az iskolában a városi művészeti iskolának a kihelyezett zenetagozata működik.

A tanulók tanórán kívüli tevékenykedtetésére is nagy gondot fordít az iskola: számítástechnika, internetes órák, kosár‐, kézilabdaedzések, asztalitenisz, kerékpár túrák, kézműves‐, ügyes kezek szakkörök, honismereti és szaktárgyi tehetséggondozó szakkörök műkődnek az iskolában. Rendszeresen tartanak íróolvasó találkozókat. Külföldi tanulmány utakat, erdei iskolát, nyári táborokat is szervez az intézmény.

6 éve nyerte el az ÖKO iskola címet, nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelmi nevelésre. Ennek keretében több közös programot szerveznek szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal.

Pályázati lehetőségeket kihasználva két éve vesznek részt az Iskolagyümölcs-programban.

Az iskolai alapítvány segítségével az utóbbi években jelentősen bővült az intézmény számítógépparkja, interaktív táblát vásároltak, környezetbarát játszó‐ és sportudvar, tornaszoba került kialakításra.

Az iskola névadójának tiszteletére a Teleki Napok keretében kerül megrendezésre: Teleki Kupa Városi Asztalitenisz verseny, Teleki Városi Földrajz verseny, különböző szaktárgyi versenyek, bemutatók, vetélkedők, túrák, kiállítások, az „Év Pedagógusa” díj odaítélése, a többet vállaló szülők munkájának elismerése (Teleki Emlékplakettel).

Az intézmény rendezi meg a városi helyesírási versenyt alsó tagozatosok számára, az 5‐6. évfolyamosok városi anyanyelvi vetélkedőjét, valamint a városi számítástechnika vetélkedőt is.

Pedagógiai hitvallásuk: olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése.

 

Honlap: http://telekisuli.lapunk.hu/